MBA

2. Master Kuuliyada Maamulka Iyo Maraynta oo  kala ah:

a ) Fianance and Accounting And

b)General Management